Praktiske oplysninger til studerende

Praktikstedsbeskrivelse

Hent praktikstedsbeskrivelsen som PDF – klik her

Beskrivelse af praktikstedet:
Institutionens navn:
Muldvarpen – den rullende naturbørnehave

Administrations adresse: Isagervej 16, 8680 Ry
Se oversigtskort med begge vores naturpladser – Se kort

Sommerplads:
Bagved Ry Hallen – Se kort

Vinterplads:
Ved Skærsåvej – Se kort

Postnr. og By:
8689 Ry

Børnehaven: Tlf. 29808250

Tanja Amara, indehaver og pædagog: 25754875

Institutionens e-mail:
muldvarpen2.0@outlook.dk

Hjemmeside adr.:
Muldvarpen.dk

Institutionsleder: Tanja Amara

Institutionstype/foranstaltning
Antal børn / voksne:
25 børn / 6 deltidsansatte voksne

Aldersgruppe:
3-6 år

Antal stuer / afdelinger:
Ingen gruppedeling

Åbningstid:
Mandag-torsdag: Kl. 06.30-17.00
Fredag: Kl. 06.30-16.00

Ansatte
(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)
3 pædagoger, 1 brandmand, 1 kunstner

Praktikvejlederens kvalifikationer
Pædagogisk grunduddannelse
Praktikvejlederuddannelse

Kontaktperson for praktikuddannelsen:
Indehaver: Tanja Amara

Formål jf. lovgrundlag

Karakteristik af brugergruppen
Beskrivelse af den aktuelle børnegruppe:
Normalt udviklede børn i alderen 3-6 år (Enkelte med særligt behov)

Arbejdsmetoder
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor:
Se pædagogisk profil på hjemmesiden – www.muldvarpen.dk

Tværprofessionelt samarbejde
Faggrupper som institutionen samarbejder med:
PPR Skanderborg kommune

Arbejdsforhold
Forventes den studerende at arbejde alene?:
Nej

Uddannelsesplan for Praktikperiode 1 på 1. semester

Uddannelsesmål

Periodens Faglige Kompetencemål jf.:

Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan:

 1. a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis,
  b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer,
  c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,
  d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,
  e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og
  f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.

Periodens Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder:

Fælles for de tre praktikperioder:

 1. a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis.
  b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis.
  c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring.
  d) Etik, værdier og menneskesyn.
  e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis.
 2. praktikperiode: Den pædagogiske relation:
 3. a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces.
  b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen.
  c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer.
  d) Magt og etik i relationer.

Institutionen som praktiksted
Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?:
Ærlighed, nysgerrighed og åbenhed. Vi ser helst at den studerende møder med godt humør og med en tro på at intet er umuligt.

Er der særlige arrangementer og aktiviteter som den studerende skal deltage i?:
Følge hverdagen samt P-møder og forældremøder.

Den studerendes arbejdsplan:
Laves i samarbejde mellem den studerende og personalet.

Organisering af praktikvejledning
Hvordan og hvornår gives der vejledning?:
Ca. 1 time pr. uge

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution
En kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet:
En åben og ærlig dialog med den studerende samt kontaktpersonen på seminariet.

Plan og forventninger til studerende i 1. praktikperiode i Muldvarpen

Muldvarpen som praktiksted:

Den studerende modtages så han / hun føler sig velkommen. Forældre og børn informeres om, hvornår den studerende begynder og hvor længe praktikforløbet varer.

Der laves en mødeplan i samarbejde med den studerende. Der afsættes tid af til vejledningstimer.

Den studerende modtager en grundig gennemgang at børnehavens pædagogiske praksis og værdigrundlag.

Praktikvejlederen vil hjælpe med at udforme målsætningen for praktikken.

Den studerende skal have mulighed for og tid til at lave forskellige pædagogiske forløb, afprøve materialer og i det hele taget sætte ting i gang, som kan være interessante for praktikforløbet.

Den studerende skal have plads til at stille spørgsmål til ting, han / hun undrer sig over, til hele personalet.

Den studerende skal have mulighed for at følge og deltage i alt som en hverdag i børnehaven bringer.

Den studerende kan også deltage i forældremøder eller andre møder, der kan blive aktuelle.

Den studerende skal have mulighed for og tid til at lave iagttagelser.

Han/hun skal have tid til at forberede et pædagogisk forløb.

Den studerende får hjælp og vejledning af praktikvejlederen.

Forventninger til den studerende:

Den studerende har gennemlæst Muldvarpens hjemmeside inden praktikforløbets start.

Den studerende har tavshedspligt.

Den studerende må bruge billeder som er godkendt af praktikstedet.

Den studerende skal sætte et opslag op, der informerer forældrene om hvem han/hun er og lidt om hvad han/hun vil lave i praktikken.

Det forventes at han/hun præsenterer sig for forældrene og er imødekommende overfor dem.

Den studerende skal deltage i børnehavens daglige gøremål, pædagogisk såvel som praktisk. Den studerende kan bruge hele personalet til at søge informationer og stille spørgsmål til alt der kan vække hans / hendes interesse, eller undren.

Det forventes at den studerende er undersøgende, eksperimenterende og reflekterende

Den studerende skal udforme mål for praktikken.

Den studerende skal planlægge sin tid så han/ Hun får tid til at foretage sine iagttagelser og pædagogiske forløb.

Den studerende skal informere forældrene, hvis deres børn skal deltage i et pædagogisk forløb.

Det forventes at den studerende møder børnene positivt og anerkendende.

Den studerende møder forberedt til vejledningstimer.