Procedure for optagelse i muldvarpen

Når i som forældre ønsker at jeres barn skal skrives op til muldvarpen, skal i udfylde vore skema
for anmodning om optagelse og sende det til os på Muldvarpen2.0@outlook.dk

Skema for anmodning om optagelse i Muldvarpen

Vi sætter det ind i systemet og så vender til retur det år hvor jeres barn skal starte i børnehave, i
er altid velkomne til at række ud og kontakte os hvis i tænker der er gået for lang tid.

Vi er en lille børnehave og vi kan desværre ikke få plads til alle, selvom vi gerne ville, derfor
opfordre vi altid til at familier skriver deres børn op flere steder. Muldvarpen er ikke for særligt
udvalgte, men vores størrelse gør at vi ikke kan sikre alle en plads.

Vi kan ikke på forhånd garantere at der er en plads, når vi lægger optaget af børn det pågældende
år på plads, er der forskellige hensyn vi kigger på. Søskende til børn der er i huset, går automatisk
foran i køen, dernæst kigger vi på fordeling af piger og drenge og derudover skal vi som
børnehave kigge på ønsket for opstart og om det passer med vores optag og ledige pladser.

Vi har bedst erfaring med at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem drengen og piger på
hver årgang. Det gør legemulighederne bredere og så gør det noget godt at begge køn er
repræsenteret.

Betyder det så at det nærmest er umuligt at komme ind i Muldvarpen som familie?
Og nej det gør det bestemt ikke, vi opfordrer alle til at skrive deres barn op og alle familier er
velkomne til dette.

Når vi ved hvor mange ledige pladser der er, inviterer vi de familier ned som står på vores lister.

I vil få en rundvisning og en grundig snak om, hvad det betyder at have et barn i muldvarpen. På
nogle områder er vi anderledes end andre børnehaver og det stiller krav til forældre, børn og
ansatte. Vores måde at lave børnehave på, sætter en præmis, som vi gerne vil sikre at i er helt klar
på at indgå i. Vi vægter forældresamarbejdet højt og det bedste afsæt er skabt når vi sammen har
forventningsafstemt.

Efter jeres besøg skal i have lov til at gå hjem og snakke tingene igennem, og mærke efter om
Muldvarpen er noget for jeres familie. Når der er givet gensidigt tilsagn fra forældre og børnehave
aftaler vi nærmere omkring opstart, overlevering mm.