Ligevægts-pædagogikken

Pædagogikken i Muldvarpen er en ”ligevægtspædagogik”.
Det er et selvopfundet begreb som fortæller om vores tænkning og tilgang til det gode børneliv. Vi arbejder ud fra et billede af en gamle købmandsvægt, hvor både køber og sælger er tilfredse når vægten står lige.
I Muldvarpen vejer vi ikke mel og gryn men derimod følelser og værdier. Vores vægt har og skal have masser af udsving, men vi er først i mål når slutresultater er ligevægt.

Vi har fire vægtskåle:

Tryghed >< Udfordringer
Børnehaven skal være en base fyldt med tryghed og nærvær. Relationen er den absolutte grundsten og det er altid den voksnes ansvar at bygge bro til det enkelte barn. Dette er nemlig forudsætningen for alt pædagogisk arbejde og for at turde gribe en udfordring, som er med til skaber udvikling.

Når vi siger udfordring, er det naturligvis indenfor barnets nærmeste udviklingszone. Børnene må gerne mærke at det kildrer lidt i maven. Når børnene er trygge ved os voksne kan de godt komme lidt på gyngende grund… Bare vi gør det sammen…

Individ >< Fællesskab
Der er ingen tvivl om, at børn har ret til at blive set lige netop som dem de er, med hver deres forskellighed og behov, men lige så vigtig er det, at de kan indgå som sociale individer i et fællesskab. I Muldvarpen er vi gode til at møde børnene, som dem de er med hver deres personlighed, men vi arbejder også med meget bevidst med at vise dem fællesskabets spilleregler.

Frihed >< Tydelighed
I Muldvarpen skal børnene mærke friheden og muligheden for at udfolde sig. Denne frihed er dog kun mulig, hvis vi som voksne er tydelige og giver børnene nogle klarer rammer at agere inden for. Vi har ikke ret mange regler, for det gør os som voksne til politibetjente. Vi arbejder i stedet med at skabe en god kultur, hvor der i fællesskabet er plads til alle.

Tomgang >< Aktivitet
Muldvarpen skal være en aktiv børnehave, hvor der er liv, udflugter og mange muligheder. På samme tid skal det være er sted, hvor det for en stund er okay at gå i tomgang, samle nye kræfter og finde ro.

Alle disse værdier er meget vigtige for os. Fælles er, at på alle vores vægtskåle ligger der modpoler, der ikke kan stå alene. Med en vekselvirkningen som vi tror skaber  grobund for en sund udvikling og et sjovt og godt børneliv.