Dagligdagen

Hverdagen i Muldvarpen er præget af en genkendelig struktur, som vi mener skaber tryghed for børnene. Dagens praktiske gøremål bliver til hyggelige rutiner, og der opstår små ritualer omkring f.eks. ture og samling. I denne hverdag er der plads til spontanitet og små oplevelser som også bliver til store eventyr.

Kendetegnende for hverdagen i Muldvarpen er, at den altid er fyldt med leg og oplevelser i naturen.

I Muldvarpen har vi hver dag nogle daglige rutiner og praktiske gøremål, som vi har valgt at løse i fællesskab. Det er bl.a. optænding af brændeovn og bål, opvask, pakning af tur-rygsække og forberedelse af eftermiddagsfrugt. Det er vigtigt at inddrage børnene så disse opgaver bliver en fælles oplevelse og en hyggelig og meningsgivende aktivitet.

Ugeplan
I Muldvarpen mener vi, at det er vigtigt at børnene både oplever ro, genkendelighed og samtidig får nogle udfordringer. Ud fra disse tre begreber har vi lavet en ugeplan, som pt. ser således ud:

Mandag: Vi opdeler børnene efter alder i tre grupper. To grupper går på tur og en bliver hjemme, nyder at have Muldvarpen for sig selv og leger eksempelvis ”skole”.
Tirsdag: Laver vi i fællesskab bålmad, ofte suppe.
Onsdag: Maler Mette laver kunst med en gruppe børn på skift. Den øvrige børn nyder udelivet
Torsdag:  …..eller særlig torsdag…. vi finder på noget. Aktiviteter som kun sker en gang imellem. Motorikbane, vi sylter rødbeder, lave sanselege, bamsehospital, det regner med blomster …..eller alt muligt andet skørt og særligt.

Morgenhygge
Vi prioriterer højt at børnene får en god start på dagen. Vi mødes indenfor i børnehaven til morgenhygge. Hvis vejret tillader det sidder vi selvfølgelig ude. Vi udnytter stilheden og hygger med tegneaktiviteter, perler eller måske en god bog. Det er muligt at få morgenmad, frem til kl. ca. 08.30.

Mad i Muldvarpen
Mandag: Madpakke
Tirsdag: Bålmad
Onsdag: Madpakker
Torsdag: Madpakker
Fredag: Madpakker

Madpakker
I Muldvarpen må man spise af sin madpakke, når man er sulten.
Det er vigtigt at børnene har en god og sund madpakke med, så der er energi til hele dagen. Det er en god ide at have mange små ”madder” med, da det er vores oplevelse, at madpakken bliver åbnet mange gange i løbet af dagen. Vi spiser selvfølgelig også fælles ca. kl. 11.30 efter samling.

Eftermiddagsfrugt
I Muldvarpen har vi en frugt/brødordning, hvor der hver dag serveres frugt og brød kl. 14.00. Vi bager nogle gange vores eget brød i løbet af dagen eller laver klar til snobrød.
Der opkræver hver mdr. 200 kr. sammen med forældrebetalingen til dækning af den fælles maddag samt eftermiddagsmad.

Samling
Hver dag (dog ikke mandag) omkring kl.11 samles alle børn og voksne. Vi fortæller historier, synger, leger og deler oplevelser med hinanden. Samlinger er vigtige og højt prioriteret i Muldvarpen. Her arbejder vi med rigtig mange sociale kompetencer som f.eks. at vente på tur, lytte, turde at stå frem og opdage hinandens forskelligheder. Det er alt sammen processer som er med til at gøre børnene skoleklar, og som vi indlærer gennem leg.

Sovebørn
De børn som har behov for at sove til middag, kan sove i Muldvarpens sovevogn. Her ligger de i køjesenge med egen sovepose. Hvis vi er på heldagstur har børnene naturligvis også mulighed for at sove, vi medbringer alt udstyr og de prøver at sove under åben himmel.
Sovebørn skal have deres egen sovepose og evt. en lille Muldvarpen. Vi har madrasser og lagner.
Vi opbygger små hyggelige putteritualer, og der er plads til det enkeltes barns behov.

Voksentid
I Muldvarpen holder personalet ingen almindelige pauser, men har i stedet et begreb som vi kalder voksentid. Voksentid er en alternativ pauseform, som vi oplever meget positivt.

Vi holder voksentid når sovebørnene er puttet ca. kl. 12.00 og den varer mellem 30 og 45 min.

Vi placerer os et strategisk godt sted, hvor vi har overblik over børnegruppen.

I det omfang det er muligt bruges tiden til faglig debat, som sparer os nogle aftenmøder og vi undgår på denne måde en del afspadsering, hvilket i sidste ende er timer, som går fra børnene. Her ud over er der også plads til privat samtale, hvilket vi også vægter.

Børnene må komme til os med ting, som de ikke selv kan klare. Af og til rejser vi os og hjælper dem og andre gange bliver de enten vejledt eller oplever, at de faktisk kan hjælpe hinanden, hvilket vi mener, er en rigtig god kompetenceudvikling.

Selvforvaltning er en af grundsten i Muldvarpen pædagogik. Vi mener, at det rigtig sundt og udviklende, at børn ikke altid bliver ”holdt i hånden” og aktiveret, men også selv skal lære at tage et initiativ. Voksentiden oplever vi som et fint spillerum til at udvikle netop denne kompetence.

Stilletid
I vinterperioden bruger vi et koncept, vi kalder stilletid. Stilletiden er som en slags vågen ”morfar”. Det betyder at de børn som ikke længere sover til middag får en aktivitetskasse og et sted som her helt deres eget og giver mulighed for fordybelse.  Vi er stille sammen og børnene får fordøje formiddagens indtryk og lade op til nye oplevelser.

Her får børnene mulighed for at koble af for en stund og finde roen uden at blive forstyrret.

Dagens leg og aktiviteter
I Muldvarpen er der hver dag plads til masser af leg og aktivitet. Det giver gode oplevelser og udfordringer, som styrker barnets kompetencer. Initiativer og idéer kommer fra både børn og voksne, de kan opstå spontant eller være planlagte.

Ture og udflugter
Ofte tager vi på ture med børnene ud i nærmiljøet. Det kan være mindre ture eller heldagsture med rygsæk og madpakke. Turen kan have et konkret mål, eller måske går vi bare på ekspedition og eventyr i naturen lige omkring Muldvarpen.

Aktiviteter
Vi ønsker at Muldvarpen summer af hygge, liv og aktivitet. Aktiviteter, hvor vi både vægter proces og mål. Det kan f.eks. være:

  • Kreative workshops, hvor vi fordyber os i forskellige materialer.
  • Leg og bevægelse, hvor krop og motorik er i fokus.
  • Aktiviteter med store armbevægelser eller fordybelse i små projekter.
  • Naturaktiviteter som f.eks: bålmad, snitteværksted, på sporet af dyrene m.m.
  • Rollelege, hvor vi som voksne ”blander os”, både for at lave iagttagelser og styrke sociale processer.

Fælles for både ture og aktiviteter er, at der opstår grupper på kryds og tværs af alder, køn, venskaber og interesser.

Værktøj og det åbne værksted.

I Muldvarpen får børnene lov til ar arbejde med rigtigt værktøj som f.eks. sav, hammer, økse og kniv. Vi har rigtig gode erfaringer med dette, og oplever at børnene får en stor ansvarlighed og respekt omkring brugen af værktøjet.
Hver dag åbner vi træværkstedet og det er en aktivitet, som børnene frit kan gå til og fra. Her arbejdes der med finmotorik, fantasi og kreativitet. De oplever gennem øvelse en personlig udvikling og kan, som de udvikles, bedre og bedre håndtere redskaber som sav, hammer og bor.

Traditioner
Det er vigtigt at børnene mærke genkendeligheden i årets gang, derfor har vi en række traditioner som vi fejrer:

  • Bedsteforældredag
  • Overnatning for de største
  • Sommerfest
  • Udsparkning af skolebørn
  • Jul