Praktiske oplysninger til forældre

Procedure for optagelse i muldvarpen.

Når i som forældre ønsker at jeres barn skal skrives op til muldvarpen, skal i udfylde vore skema
for anmodning om optagelse og sende det til os på Muldvarpen2.0@outlook.dk

Skema for anmodning om optagelse i Muldvarpen

Vi sætter det ind i systemet og så vender til retur det år hvor jeres barn skal starte i børnehave, i
er altid velkomne til at række ud og kontakte os hvis i tænker der er gået for lang tid.

Vi er en lille børnehave og vi kan desværre ikke få plads til alle, selvom vi gerne ville, derfor
opfordre vi altid til at familier skriver deres børn op flere steder. Muldvarpen er ikke for særligt
udvalgte, men vores størrelse gør at vi ikke kan sikre alle en plads.

Vi kan ikke på forhånd garantere at der er en plads, når vi lægger optaget af børn det pågældende
år på plads, er der forskellige hensyn vi kigger på. Søskende til børn der er i huset, går automatisk
foran i køen, dernæst kigger vi på fordeling af piger og drenge og derudover skal vi som
børnehave kigge på ønsket for opstart og om det passer med vores optag og ledige pladser.

Vi har bedst erfaring med at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem drengen og piger på
hver årgang. Det gør legemulighederne bredere og så gør det noget godt at begge køn er
repræsenteret.

Betyder det så at det nærmest er umuligt at komme ind i Muldvarpen som familie?
Og nej det gør det bestemt ikke, vi opfordrer alle til at skrive deres barn op og alle familier er
velkomne til dette.

Når vi ved hvor mange ledige pladser der er, inviterer vi de familier ned som står på vores lister.

I vil få en rundvisning og en grundig snak om, hvad det betyder at have et barn i muldvarpen. På
nogle områder er vi anderledes end andre børnehaver og det stiller krav til forældre, børn og
ansatte. Vores måde at lave børnehave på, sætter en præmis, som vi gerne vil sikre at i er helt klar
på at indgå i. Vi vægter forældresamarbejdet højt og det bedste afsæt er skabt når vi sammen har
forventningsafstemt.

Efter jeres besøg skal i have lov til at gå hjem og snakke tingene igennem, og mærke efter om
Muldvarpen er noget for jeres familie. Når der er givet gensidigt tilsagn fra forældre og børnehave
aftaler vi nærmere omkring opstart, overlevering mm.

Påklædning

Det er vigtigt, at børnene er klædt hensigtsmæssigt på, så de frit kan udfolde sig både ude og inde.

Udetøj: Da vejret varierer meget, er det vigtigt, at børnene altid medbringer udetøj der passer til årstiden. I den kolde tid forventer vi, at alle møder i uldundertøj inderst, et sæt løst og blødt  tøj yderst og har tygge sokker på.

Skiftetøj: Børnene skal altid have et sæt komplet skiftetøj i garderoben samt en varm trøje.

Alle børn har et par hjemmesko stående i børnehaven.

Alt tøj, huer, vanter, sko, madkasser osv. skal være forsynet med tydelig navn. Børnehaven påtager sig ikke ansvaret for bortkomne ejendele.
Blebørn er velkomne i Muldvarpen, blot I som forældre sørger for, at der altid er bleer på hylden ved puslebordet.

Betaling og kommunaltilskud

I 2023 koster en heldagsplads i Muldvarpen 2217,- kr./mdr. Der gives søskenderabat og der kan på lige fod med andre institutioner søges om friplads. Se regler for friplads. (Hent ansøgningsskema).

Hegn

I Muldvarpen har vi ingen hegn omkring børnehaven, og det oplever vi som en stor frihed. Børnene får vist og kender de usynlige grænser, som de udviser stor respekt for. Hvis det sker at et barn bliver væk, leder personalet først i retningen at vejen og derefter i det omliggende område. Er barnet ikke fundet efter 5 min. kontaktes forældrene.

Syge børn og fravær

Er et barn syg eller holder fri, vil vi gerne kontaktes på telefon inden kl. 9.00. Af hensyn til barnet og den øgede smitterisiko, kan vi ikke modtage syge eller sløje børn. Bliver barnet sygt i løbet af dagen, bliver I kontaktet af personalet og for barnets skyld, forventer vi, at I afhenter hurtigst muligt.

Børnefødselsdage

Børnehaven vil meget gerne komme til fødselsdag hjemme hos det enkelte barn. I skal som forældre kontakte personalet i god tid, så kan vi sammen aftale en dato og hvem der skal deltage. Transport til børnefødselsdage aftaler vi sammen. Det er selvfølgeligt også muligt at fejre fødselsdag i børnehaven. Vi mener, at det er vigtigt at alle børn får fejret  deres dag.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

PPR står til rådighed med ekspertise i forhold til børn, der har vanskeligheder af forskellig art. Talekonsulent og psykolog er tilknyttet PPR. Henvisning til PPR forgår altid i tæt samarbejde med forældrene til barnet.

Vi har i Muldvarpen tilknyttet vores egen hus-psykolog Jan Børlum. Vi har kende Jan gennem mange år og har et fantastisk samarbejde og arbejder ud fra samme menneskesyn. Jan kommer efter behov og hans ydelse er inkluderet i forældrebetalingen. Vi har rigtig god erfaring med af gribe problemstillinger inden de vokser sig store, og mange forældre har stor udbytte af dette samarbejde.

Handleplan for Muldvarpen

Læs vores handleplan for Muldvarpen her: Handleplan