Ligevægts-pædagogikken

Pædagogikken i Muldvarpen kan også forklares i som en ”ligevægtspædagogik”. Det er et selvopfundet begreb som fortæller om vores tænkning og tilgang til det gode børneliv. Vi arbejder ud fra et billede af en gamle købmandsvægt, hvor både køber og sælger er tilfredse når vægten står lige. I Muldvarpen vejer vi ikke mel og gryn men derimod følelser og værdier. Vores vægt har masser af udsving, men vi er først tilfredse når slutresultater er ligevægt.

Vi har fire vægtskåle:

Individ >< Fællesskab
Der er ingen tvivl om, at børn har ret til at blive set lige netop som dem de er, med hver deres forskellighed og behov, men lige så vigtig er det, at de kan indgå som sociale individer i et fællesskab. I Muldvarpen er vi gode til at møde børnene, som dem de er med hver deres personlighed, men vi tør også godt med tydelige rammer at vise dem fællesskabets spilleregler.

Tryghed >< Udfordringer
Børnehaven skal være en base fyldt med tryghed og nærvær, dette er nemlig forudsætningen for at turde gribe en udfordring, som er det der skaber udvikling. Når vi siger udfordring, er det naturligvis indenfor barnets nærmeste udviklingszone. Børnene må gerne mærke at det krilrer lidt i maven. Når børnene er trygge ved os voksne kan de godt komme lidt på gyngende grund… Bare vi gør det sammen…

Frihed >< Tydelighed
I Muldvarpen skal børnene mærke friheden og muligheden for at udfolde sig. Denne frihed er dog kun mulig, hvis vi som voksne er tydelige og giver børnene nogle klarer rammer at agere inden for. Vi har ikke ret mange regler, for det gør os som voksne til politibetjente. Vi arbejder i stedet med at skabe en god kultur, hvor der i fællesskabet er plads til alle.

Tomgang >< Aktivitet
Muldvarpen skal være en aktiv børnehave, hvor der er liv, udflugter, tilbud og nye muligheder. På samme tid skal det være er sted, hvor det for en stund er okay at gå i tomgang, samle nye kræfter og finde ro og rum for nye påfund og idéer. Alle disse værdier er meget vigtige for os.

Fælles er, at på alle vores vægtskåle ligger der modpoler, der ikke kan stå alene. Med en vekselvirkningen skaber de dog grobund for en sund udvikling og et sjovt og godt børneliv.