Forældresamarbejde

Mål for forældresamarbejde
Forældrene er vigtige samarbejdspartnere og i Muldvarpen ønsker vi en åben og ærlig dialog med forældrene. Det er vigtigt for vores arbejde, at vi får udvekslet oplevelser og informationer, som har betydning for barnets dagligdag. Vi ønsker et samarbejde som bygger på tillid og tryghed, og hvor eventuelle problemer kan blive løst inden de opstår.

Den daglige kontakt
For at skabe helhed i barnets hverdag er det vigtigt, at der i forbindelse med aflevering og afhentning er en kontakt mellem forældre og personale. Det er vigtigt, at have muligheden for at overlevere vigtige beskeder, det er af stor betydning, at vi hver dag får sagt ordentligt goddag og farvel. Nogle dage er det måske blot en lille sjov historie og andre dage mere vigtige beskeder.

Forældrekaffe
I Muldvarpen er der altid kaffe på kanden. Vi syntes, det er rigtig hyggeligt, når I forældre tager jer tid til at opleve børnenes univers og det daglige liv i børnehaven. Kaffen giver også mulighed for en uformel snak mellem personale og forældre samt forældre indbyrdes. Forældre er altid meget velkommen i Muldvarpen også til engang imellem at være med hele dagen……. faktisk er dette heldagsbesøg obligatorisk en gang om året…….

I løbet af efteråret afholder vi for alle børn individuelle forældresamtale. Her vil vi bl.a. have fokus på barnets relationer trivsel og generelle udvikling.
I løbet af foråret indkalder vi til fælles forældremøder. Her holder vi ”børnerunde”, hvor vi fortæller om det enkelte barns relationer og trivsel i fællesskabet.

Tre måneder efter opstart indkalder vi til en kort forældresamtale, hvor vi sammen evaluerer den første tid.
I tilfælde af skilsmisse med fælles forældremyndighed, indkaldes begge forældre af personalet til møder og forældresamtaler.

Forældrehjælp
En gang om året gør I hovedrent i Muldvarpen sammen med 4 – 5 andre forældre. Dette er ofte en lørdag. Den øvrige rengøring varetages af en rengøringshjælp i weekenden. Her ud over er det både dejligt og sjovt, hvis I har tid til at give en hånd med på flyttedage.
Vi oplever også at I som forældre træder til, når der er brug for en vikar nogle få timer det er for alle parter meget givende.

Forældrebestyrelse
Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret.

  • 6 forældrevalgte medlemmer
  • 1 medarbejderrepræsentant

På et forældremøde i efteråret er der valg til forældrebestyrelsen. Her vælges forældrerepræsentanterne for en 2-årig periode. Her vælges også 2 suppleanter. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af personalegruppen. Formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne. Ledelsen deltager også i møderne, men har ikke stemmeret.

Formålet med forældrebestyrelsen er at sikre forældrene indflydelse vedr. principper for børnehavens arbejde. Bestyrelsen skal handle på alle forældres vegne og er til enhver tid underlagt gældende love og vedtægter.

Det er forældrebestyrelsens opgave at samarbejde med Muldvarpens personale og ledelse/ejer om følgende punkter:

  • At fremme og støtte samarbejde og dialog mellem børnehavens ansatte og forældrene.
  • Planlægge arrangementer og forældremødernes indhold i samarbejde med personalet.
  • Deltage i ansættelsessamtaler (fast personale) der udpeges et forældrevalgt medlem.
  • Fastsættelse af børnehavens åbningstider og lukkedage.
  • Kontakt til forældrebestyrelsernes fællesforum i Skanderborg kommune.
  • Samtale om Muldvarpens målsætning (principper for det pædagogiske arbejde).
  • Overvejelser vedr. budgetanvendelse.
  • Diskuterer de pædagogiske aktiviteter og metoder.

Forældrebestyrelsen bliver informeret om den daglige gang og de pædagogiske retningslinjer. Derudover tages emner op som forældrebestyrelsen eller øvrige forældre finder relevante at diskutere, eksempelvis forslag til temaer, diskussion af forældre-børnehave kommunikation, mad-politik og konfliktløsning.