Den pædagogiske lærerplan

Den pædagogiske lærerplan indeholder følgende punkter:

 • Selvværd og selvtillid er en forudsætning
 • Hvordan arbejder vi med læreplaner
 • Samling
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og –værdier
 • Ture ud af huset
 • Skolegruppen
 • Naturen
 • Bålmad / maddag
 • Teateruge
 • Det åbne værksted
 • Køkkenhaven
 • Stilletid
 • Selvstændighed som en udviklingsproces
 • Dokumentation
 • Evaluering

Lærerplanen er et arbejdsredskab for personalet der sikrer at børnene udfordres og udvikles på alle fokusområderne. I Muldvarpen mener vi, at alt læring sker gennem leg og oplevelse.

Børn skal have lov til at være børn og derfor skal lærerplanerne ikke indlæres, men udleves gennem leg.

Når vi i Muldvarpen arbejder med lærerplanerne er det med udgangspunkt i følgende citater:

 • Det er legende let at lærer, når men lærer ved at lege.
 • Leg er læring for livet, leg er næring til livet.

Selvværd og selvtillid er en forudsætning
Selvværd er følelsen og oplevelsen af at være værdsat og anerkendt, som den man er. Sagt med andre ord, er det, at have et godt selvværd det samme som at hvile i sig selv og have indre ro. Det udløser psykisk og fysisk overskud og energi. Vi mener, at et godt selvværd er en elementær forudsætning for at udvikle de øvrige kompetencer, som den pædagogiske lærerplan indeholder. Derfor har vi i Muldvarpen altid fokus på det enkelte barns selvværd.

Hvordan arbejder vi med læreplaner
Vi har over en årrække afprøvet forskellige metoder for arbejdet med lærerplaner. Det er gennem vores løbende evalueringer blevet mere og mere synligt, at vi har en aktiv hverdag, hvor alle områder bliver belyst og bearbejdet.

Derfor har vi besluttet at lærerplanens 6 fokusområder skal implementeres i hverdagen. Dette oplever vi som meget naturligt og konstruktivt.
Vi tager udgangspunkt i det, der rører sig i børnene og arbejder både ud fra det enkeltes barn behov og fællesskabets bedste.
Vi vil i det efterfølgende beskrive , hvordan og hvorfor og hvornår fokusområderne bliver synlige i Muldvarpen.

Samling
Den daglige samling er et vigtigt omdrejningspunkt, hvor rigtig mange ting erfares, opleves og afprøves.

Barnets alsidige personlige udvikling og kompetencer:
Hvem er jeg, hvor bor jeg, hvad kan jeg nu og hvad har jeg lyst til. Alle disse begreber bliver bearbejdet og børnene fortæller på skift med egne ord.

Sociale kompetencer:
Vi tæller og sikre, at alle er en del af fællesskabet, vi venter på tur, vi lytter til hinanden, vi øver os i at stå frem og fortælle, vi sidder tæt og vi oplever at være en del af et fællesskab med plads til forskellighed.

Sprog:
Vi fortæller og lytter, vi laver rim og remser, vi råber højt og bliver stille og lyttende ,vi synger og arbejder praktisk med begreber som over, under, mellem og ved siden af.

Krop og bevægelse:
Vi danser synger og leger, vi taler om kroppens funktioner og sætter navne på de forskellig kropsdele, vi bevæger os på forskellige måder, vi prøver alle sanser og mærker årstidernes skiften på kroppen.

Naturen og naturfænomener
Vi taler om årstider, vi kigger på kryb og kravl som børnene selv har fundet, vi leger lege hvor vi sætter navne på blomster og blade, vi lytter til naturen, vi smager på det….. ja vi er lige midt i den og kan og vil på ingen måden undgå den.

Kulturelle udtryksformer og –værdier
Vi fortæller eventyr, spiller musik, laver teater, taler om mennesker og dyr i andre lande, vi arbejder med dansk kultur både engang og nu og vi snuser” til tro og religion”. Her igennem giver vi børnene omverdensforståelse.

Ture ud af huset
Mindst to gange om ugen er alle børn på tur ud at huset. Der ligge rigtig meget læring og indhold i disse ture og derfor prioriteres de højt. Målet med turene er meget varieret. Vi går til vandet, vi går i skoven, vi besøger børnehaver, skoler og plejehjem, vi går på virksomhedsbesøg, på museer og til seværdigheder.

Børnene skal vente på hinanden og forholde sig til den gruppe de er sammen med. De skal lære hvad det er at komme på besøg og være gæst.
Kroppen er i bevægelse og nogle gange på hårdt arbejde og børnene lærer den by at kende, hvori de bor.
Der er for os slet ikke nogen tvivl om at alle læreplanens emner er implementeret i vores ture.

Skolegruppen
Børn i alderen 4 – 6 er hver anden uge i ”Skole” en hel formiddagen. Her ser vi alle 6 fokusområder berørt gennem leg, øvelser, kreativitet, samtale, fortælling og sociale samspil..

Naturen
Naturen er et fantastisk frirum som bombarderer børn med sanseoplevelser. Vi opholder os ude det meste af dagen og mærker derfor tydeligt årstidernes skriften og dennes påvirkning på både psykisk og fysisk udfoldelse.

Flora og favna er en helt naturlig del af hverdagen og der er slet ikke nogen tvivl om at krop og bevægelse bliver udfordret eksempelvis gennem træklatring og færden på det ujævne underlag, som den fri natur tilbyder.

Bålmad / maddag
Bålmad er bare spænende. Elementer som ild, vand og luft tydeliggøres i håndgribelige oplevelser. Vi taler om mad fra Danmark og andre kulturer, de forskellige ingredienser bliver ”smagt til” både som ord og som rigtige smagsoplevelser.

Teateruge
I foråret laver vi teater. I to uger smider den kendte hverdag væk og opbygger sammen med børnene en teaterforestilling. De arbejder med deres egen rolle, de øver sig i at stå frem, de laver nye sange, de samarbejder og venter på tur, de laver kulisser og til sidst mærker de suset af fællesskab og stoltheden og bifaldet fra de mange tilskuere. Det er ganske simpelt nogle fantastiske uger, hvor læreplanens fokusområder bliver ”overstimulerer.”

Temauge
I efteråret har vi temauge. Vi tager et emne op som vi fordyber os i gennem de kendte aktiviteter fra hverdagen. Sidste år arbejdede vi med trolde. Vi lavede troldemad, vi holdte troldesamling, vi fortalte troldehistorier og vi lavede trolde af de materialer, som vi kunne finde i naturen. Det er en sjov og anderledes uge som igen understøtter lærerplanen.

Det åbne værksted
Hver dag åbner vi træværkstedet og det er en aktivitet, som børnene frit kan gå til og fra. Her arbejdes der med finmotorik, fantasi og kreativitet. De oplever gennem øvelse en personlig udvikling og kan, som de udvikles, bedre og bedre håndtere redskaber som sav, hammer og bor.

Køkkenhaven
køkkenhaven er en dejlig og meningsfyldt aktivitet. Hvordan virker en fræser?, hvorfor graver vi hestelort ned?, kan de små frø blive til gulerødder og hvad sker der når vi planter skumfiduser? De er igen de primære oplevelser og en forståelse for begrebet ”jord til bord”. Børnene er aktive og fokusområder som sprog, natur og krop i bevægelse er helt naturlige mål.

Stilletid
I vinterperioden bruger vi et koncept, vi kalder stilletid. Det betyder at de børn som ikke længere sover til middag får hver deres kasse med ”legetøj” og et bestemt sted, hvor de kan opholde sig. Vi er stille sammen og der er tid til fordybelse. Børnene får mulighed for at fordøje formiddagens indtryk og lade op til nye oplevelser. Denne ro er med til at give dem en fornyet energi, som vi mener er en afgørende faktor for personlig udvikling også her med fokus på lærerplanerne.

Selvstændighed som en udviklingsproces
Vi vil gerne styrke børnenes personlige udvikling og kompetencer gennem selvhjulpenhed og selvstændighed.
Vi støtter dem i selv at kunne tage tøj på og klare toiletbesøg. De skal kende børnehaven, så de eksempelvis selv kan hente vand, madpakke, plaster og tæpper. De skal udvikle sociale kompetencer til at løse en konflikt og drage omsorg for hinanden. Her skal vi som voksne i det daglige være tydelige forbilleder og give børnene mulighed for et imitere os.

Dokumentation
Hver dag udarbejdes en dagsbogsbeskrivelse som dokumentation for vores pædagogiske og praktiske arbejde med lærerplanerne. Vi beskriver vores mål med de forskellige aktiviteter som vi i gang sætter, selve forløbet og en kort evaluering af, hvordan det er gået og om noget evt. skulle have været anderledes. Naturligvis vil denne dagbog nogle dage være mere detaljeret end andre.

Dagbogen indeholder også en beskrivelse af børnenes frie leg, og den stemning som har været i Muldvarpen den pågældende dag.

”Dagbogssiden” hænger fremme og er tilgængelig for forældrene og samles herefter i en mappe. Her ud over har vi en anden mappe som er inddelt efter de 6 fokusområder, hvor vi dokumenter i form af fotos med enkelte tekstbeskrivelser.

Evaluering
Hvert halve år evaluerer vi vores lærerplaner med udgangspunkt i dokumentationen fra de to mapper. Vi sikre os at alle emner har været i fokus og at alle børn her igennem har opnået en læring.

Det er også her vi evaluerer vores overordnede metode og fremgangsmåde for arbejdet med lærerplaner.